TA B E L A   K O N W E R S J I   M I A R
Instrukcja obsługi: Proszę wpisać wartość w lewą kolumne, i kliknąć
na symbol miary obok wartości.
Wartośćdo przeliczenia: Współczynnik Konwersji: Rezultat:

Masa  i  Waga

   
uncje

* 30 =

gramy
funty

* 0.45 =

kilogramy
US tony (krotkie)

* 0.9 =

tony metryczne
gramy

* 0.335 =

uncje
kilogramy

* 2.2 =

funty
metric tony

* 1.1 =

US tony  (krótkie)
Miary  Płynu    
uncje

* 30 =

mililitry
pinty

* 0.47 =

litry
qwarty

* 0.95 =

litry
galony

* 3.8 =

litry
mililitry

* 0.034 =

uncje
litry

* 2.1 =

pinty
litry

* 1.06 =

qwarty
litry

* 0.26 =

galony
Temperatura    
Fahrenheit

-32*5/9=

Celsiusz
Celsiusz

*9/5+32=

Fahrenheit
Długość    
cale

* 25.4 =

millimetry
stopy

* 30 =

centymentry
yardy

* 0.9 =

metry
mile

* 1.6 =

kilometry
millimetry

* 0.04 =

cale   (inches)
centymentry

* 0.4 =

cale
metry

* 1.1 =

yardy
kilometry

* 0.62 =

mile
Powierzchnia    
cale (kwadratowe)

* 6.5 =

centymetry (kwadratowe)
stopy (kwadratowe)

* 0.09 =

metry (kwadratowe)
yardy (kwadratowe)

* 0.8 =

metry (kwadratowe)
mile (kwadratowe)

* 2.6 =

kilometr (kwadratowe)
akry (kwadratowe)

* 0.4 =

hektar (kwadratowe)
cm  (kwadratowe)

* 0.16 =

cale (kwadratowe)
metry (kwadratowe)

* 1.2 =

yardy (kwadratowe)
km  (kwadratowe)

* 0.4 =

mile (kwadratowe)
hektary (kwadratowe)

* 2.5 =

akry (kwadratowe)

Zamknij Okno

Weber grille  Pizza świnoujście